Aktuella datum

Extrastämma för Leader Sörmlandskusten

Leader Sörmlandskusten hälsar medlemmar välkomna till extrastämma den 22 sep 2022 kl. 17-18 (Digitalt)
För anmälan om länk mejla info@sormlandskusten.se
Dagordning 22 sep 2022

Förslag till stadgeändring
Missiv stadgeändring

Beslutsdatum

Nästkommande datum för beslut är 4 oktober
Därefter november.

Ansökningshandlingar ska vara registrerade senast 4 veckor innan mötet.