Logotyper EU flaggan

Viktig information!!
Det ska synas att projektet får pengar av EU. Därför måste EU-flaggan och Leaderlogotypen vara med i trycksaker och på webbplats.

När, hur och vilka ska använda logotyperna?

Alla projekt som beviljats stöd från ett Leaderområde måste både visa att EU genom den Europeiska jordbruksfonden, har bidragit med pengar samt LEADERLOGGAN som visar att ni arbetat efter Leadermetoden. Därför måste ni använda båda dessa logotyper när ni informerar om arbetet och när ni publicerar något.

Ska ni trycka information?

När ni trycker en information, till exempel ett nyhetsbrev eller en broschyr, ska ni på titelsidan eller omslaget skriva denna text: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.  När myndighetens logotyp finns med i informationen ska även EU-flaggan tryckas tillsammans med texten.

Titelsidan är det första eller andra bladet som följer efter förstasidan i en publikation. Titelsidan är oftast placerad på högersidan.

Har ni en webbplats?

Om ni publicerar information på en webbplats eller i en databas ska EU-flaggan med sin text också finnas med. Logotypen ska då finnas på en huvudsida för stödet eller verksamheten. Det ska också finnas en länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Logotyper i sociala medier

Att ha med information om projekt, EU-logotypen och Leader-logotypen i sociala medier kan vara svårt, beroende på hur plattformen är uppbyggd. Generellt är det sunt förnuft som gäller och logotyperna behöver definitivt inte finnas med i varje inlägg.
Generellt ska man skilja på två olika fall:

  • Profiler eller sidor som är skapade helt och hållet av projektet och drivs av projektets personal, exempelvis leaderområdets egen profil: I dessa fall är det lämpligt att EU-logotypen och Leader-logotypen syns på ett fast ställe som exempelvis Facebooks omslagsbild. I andra tjänster som inte har samma bildutrymme räcker det att du har information i text om EU-finansieringen i profilbeskrivningen, om denna möjlighet finns (utan logotyper).
  • Profiler eller sidor som stödmottagaren driver, som används utanför projektet i stödmottagarens ordinarie verksamhet och där information om projektet utgör en begränsad del av sidans flöde eller inlägg: Om administrationen av profilen eller sidan inte finansieras med projektpengar så finns det inga krav på att visa logotyperna i själva flödet eller beskrivningen av sidan. Det kan vara lämpligt att det finns inlägg som länkar till projektbeskrivningar som i sin tur innehåller information om EU-finansieringen. Detta är dock inget krav.
Logotyper ni behöver