Lag/Styrelse

Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet.
LAG står för: Lokal Aktions Grupp = föreningens styrelse


Mats
Tage
Sara
Marlene
Gunilla

Caxton
Lova
Sara
Lars
Raili

Lars-Gunnar
Roland
Berit
Johan
Anders

Mats Denninger ordförande.

62 år och lantbrukare från Tystberga. I CVt finns flera uppdrag och jobb inom den gröna sektorn, både nationellt och internationellt och såväl inom politik, administration som näringsliv. Statssekreterare i Jordbruksdepartementet1991-94, LRF 1982-86, 1991 och 2000-2004, bl.a. som kommunikationschef. Har arbetat och varit bosatt ca 4 år i östra och södra Afrika. Först för Kooperation Utan gränser i Kenya (1989-1991) och sedan som regional chef för Sida´s markvårdsprogram i östra och södra Afrika (1997-2000).

Har som fristående konsult genomfört ett 20-tal uppdrag inom organisationsutveckling i Afrika, på Balkan, i Asien och i Sverige. Var under perioden 2007-2014 regeringens högnivårepresentant för miljötekniksamarbete med Kina, Indien, Indonesien och Ryssland. F.n. styrelseordförande i AB Trav- och galopp (ATG) och Hästnäringens Nationella Stiftelse samt driver företaget Agrima som verkar inom lantbruk och organisations- och affärsutveckling.

Sara Littorin

Sara Littorin kommunvägledare och innovationsstrateg i Oxelösund. Uppvuxen i den sörmländska myllan där jag också tillbringat merparten av mitt liv. Efter 15 år med världens roligaste jobb som gymnasielärare bytte jag spår och fick förtroendet att starta ett Kommuncenter i Oxelösund. Detta har gett mig inte bara en mycket bra kännedom om allt som händer och sker i denna del av Sörmland utan också en stor vilja att utveckla regionen.

Är mycket förtjust i projekt som för saker, människor och organisationer framåt eller tillsammans, gärna båda delarna. Som innovationsstrateg jobbar jag med tjänstedesign, en utvecklingsprocess där man utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med dem tjänsterna är till för. Har även förmånen att vara vigeslförättare.

Försöker leva mer efter Pippi Långstrumps devis “det har jag aldrig gjort förut så det är jag säkert bra på”.

Gunilla Persson

”Jag heter Gunilla Persson är 65 år och arbetar som enhetschef och näringslivssekreterare i Trosa kommun där jag anställdes 1997. Jag har tidigare varit styrelsemedlem i Leader Kustlinjen där jag liksom nu representerade den offentliga sektorn. Jag är bosatt i Trosa med sambo och hund”.

Lova Sima

Lova Sima driver en glamping på gården Havrevreten i Trosa kommun. Hon representerar privat sektor.

Sara Helgstrand

Mitt namn är Sara Helgstrand jag är 32år gammal och bor på Rösäng utanför Ålberga. Här bedriver vi kyckling –och fårproduktion tillsammans med växtodling och en egen fodertillverkning. Jag växte upp på en gård i Västergötland och har därför alltid haft lantbruket nära mig.

Jag sitter även som förtroendevald i LRFs riksstyrelse där jag får vara med och påverka min och andras framtid och förutsättningar inom de gröna näringslivet.

Raili Nilsson

”Mitt namn är Raili Nilsson är 29 år och driver eget företag som omfattar trädgårdsentreprenad, jordbruk samt snöröjning. Jag är född och uppvuxen på en gård med lantbruk så natur och landsbygd är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Tack vare den uppväxten och hur samhället ser ut att urbaniseras idag tycker jag att det är viktigt att bibehålla livet på landsbygden både för oss och kommande generationer. ”

Lars-Gunnar Thor

L-G har varit verksam i LAG Södertälje landsbygd och drivit ett flertal turistprojekt varav det mest framgångsrika är ”Gröna kusten” som utvecklats till en stor turistattraktion och skapat en organisation som engagerar ett stort antal turistföretag i både Stockholms län och i Södermanland.

Han besitter således särskild kompetens inom området turism.

Johan Schönbeck

Jag är 52 år och är ordförande i Enhörna kommundelsnämnd sedan 7 år där jag även bor. Jag sitter i kommunfullmäktige i Södertälje samt i Stiftelsen Emyhemmet. Jag jobbar utöver mitt politiska uppdrag som distriktssäljare i byggbranschen. Jag har dock en bred bakgrund i arbetslivet inom flera olika yrkeskategorier. Allt ifrån byggindustrin, tidningsbranschen, livsmedelsbranschen och telecom till egen företagare i såväl restaurang som bygg.

Jag har en idrottsbakgrund inom Enhörna IF både som aktiv i fotboll, ishockey, löpning men också som tränare för pojklag till ledare för seniorlaget. Jag brinner för att utveckla den bygd som jag bor och är uppvuxen i.

Tage Gripenstam vice ordförande

Mitt huvudsakliga arbete är att vara Centerpartiets gruppledare i Södertälje. Mitt engagemang för landsbygden kommer från att jag under många år varit föreningsaktiv och boende på landsbygden strax utanför Hölö sedan 1968. Ordförande i Hölö-Mörkö IF och i Hölö-Mörkö församlings kyrkoråd är några exempel på nuvarande ideella uppdrag.

Under den nyligen avslutade Leader-perioden var jag ordförande i Leader Södertälje landsbygd där jag representerande ideell sektor. Anledningen till mitt engagemang för landsbygden är att en levande landsbygd ska vara ett fullgott alternativ som boendealternativ för dig och mig och en plats att driva sitt företag på inom de gröna näringarna men också för andra företagare.

Marlene Ackland

Marlene Ackland 52 år och egen företagare i redovisningsbranschen. Jag har ett stort intresse  kring frågor som rör samhälle och hållbarhet. Är engagerad i en företagarförening där jag drivs av att lyfta fram samarbete mellan företag, föreningar och kommun.

Caxton Njuki

Caxton Njuki är professionell idrotts- och hälsocoach och driver företaget Caxton Sports Management.
Han är 33 år och född i Uganda, fast uppvuxen och bor i Oxelösund.
Caxton arbetar som professionell hälso- och idrottscoach och vägleder idrottsungdomar på elitnivå.

Han är en eftertraktad föreläsare/utbildare inom ledarskap & kommunikation. Han sitter idag i sex olika styrelser (företag och ideella organisationer).
Att arbeta med att utveckla människor, och därmed hjälpa dem att nå sin fulla potential, har alltid varit en stor drivkraft i Caxtons liv.

Lars Wessman

Jag kommer ursprungligen ifrån Stockholm och flyttade till Nyköping tillsammans med min familj 1981. Jag har arbetat inom skolan och var i 20 år rektor på skolor i Nyköping. Idrott har alltid varit mitt fritidsintresse och fotboll i synnerhet. Efter aktiv karriär blev jag tränare och därifrån in i Sörmlands Fotbollförbund. Jag var verksam där i många år och var också ordförande i 10 år.

Fotbollen har engagerat sig aktivt i landsbygden och dess utveckling. ”En förening i varje by” har varit fotbollsrörelsens ledstjärna. Genom att stärka föreningen kan bygden utvecklas.

Roland Lönnerbro

Roland bor på en avstyckad bondgård som heter Sånghusgård i Enhörna. Roland är natur- och fågelintresserad, engagerad i två mindre lokala föreningar, Mötesplats Enhörna och Bygdegårdsföreningen. Medlem i SBK Södertälje och SHK Södertälje och SOF. Han är även instruktör i brukshundsklubben, tjänstehundar och har en my borderterriervalp 12 veckor gammal som skall skolas in i tillvaron med inriktning mot: person-sök,-spår, eftersök och mantrailing.

Berit Christoffersson

Jag är marknadsekonom med 25 års erfarenhet av destinations-utveckling. Mitt kontaktnät är stort i Sverige och jag har aktuell kunskap om vad regioner, kommuner och företag har för behov och funderingar. Jag har lång erfarenhet av att jobba med ”det ena benet i det offentliga och med det andra i näringslivet” och vet hur det gränslandet ser ut.

Jag har varit turistchef tidigare i Nyköping i tio år och är idag tillbaka som turistchef i Nyköping. Tidigare som länsturistchef i Kronoberg genomförde jag flera affärsutvecklingsprojekt för entreprenörer inom bo, äta, göra.

Landsbygdens entreprenörer är viktiga med det småskaliga, vilket efterfrågas mer och mer. Jag har god kännedom om det lilla företagets vardag. I ”Projekt Marknadskommunikation” träffade jag 1500 företag på ett hundratal orter i Sverige och levererade en verktygslåda med tips om hur man blir lönsam och konkurrenskraftig.

Förutom att vara turistchef är jag också landsbygdslots i Nyköpings kommun. Jag har tidigare varit styrelsemedlem i Leader Kustlinjen där jag representerade den offentliga sektorn.

Anders Magnusson

Anders Magnusson är Kultur och fritidschef i Oxelösunds Kommun och ansvarar för turism- och besöksnäringsfrågor.
Han har en lång erfarenhet av projektledning inom evenemangs- och besöksnäringsområdet. Kombinationen av ekonomi, struktur, ledarskap, målmedvetenhet och förmågan att se vad som är rätt är hans framgångsfaktor.
Han har således sina kompetenser inom turismområdet. För de horisontella målen har Anders stor erfarenhet av Ungas delaktighet och Jämlikhet.


Vad är lag?

En lokal aktionsgrupp ska arbeta med utvecklingsstrategin. Arbetet med den lokala utvecklingsstrategin ska bedrivas i en allmännyttig, ideell förening med öppet medlemskap. Föreningen väljer en styrelse, så kallad Local Action Group eller Lokal Aktionsgrupp (LAG). LAG består av personer från ideell, privat och offentliga sektor, ett trepartnerskap.
LAG ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt den gemensamt framtagna utvecklingsstrategin och att arbeta för att nå målen i strategin. För att ett projekt ska få stöd genom lokalt ledd utveckling måste det därför passa in i utvecklingsstrategin.

Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet.

Det är även viktigt att varje projekt involverar personer och organisationer med rätt kompetens och från olika sektorer för att få en bred uppslutning och rätt kompetens för att få det resultat de önskar. Underifrånperspektivet är en av leadermetodens hörnstenar, vilket innebär att de som berörs av insatsen ska vara involverade i utvecklingsarbetet och på så sätt kunna påverka genomförandet.

En förutsättning för att lyckas med LAG:s arbete är att det finns en samsyn kring strategin. Varje LAG-medlem bidrar med sin specifika kompetens och sitt nätverk. Samtidigt ska LAG ansvara för utveckling av hela leaderområdet, vilket innebär att bortse från den egna organisationens särintressen och istället se till hela områdets bästa utifrån målen i utvecklingsstrategin. Med andra ord byggs en ny samarbetskultur upp genom Leader.
Leaderföreningen kan även ha annan verksamhet än lokalt ledd utveckling men den ska vara allmännyttig, vilket innebär att den ska vara öppen för alla som bor eller är verksamma i det geografiska området.