En projektidé

Har ni en projektidé som ni tror kan passa in under leadermetoden?
Då kan ni anmäla en skriftlig idéskiss till oss och få en återkoppling om er idé skulle passa in under Leader Sörmlandskustens strategi.

Klicka här för mallen idéskiss.

I mallen finns färdiga rubriker med instruktioner som ni ska fylla i. Mejla den till vårt kansli. Vår adress är info@sormlandskusten.se

Checklista!
  • Är ni i rätt område? Nyttan ska falla inom vårt verksamhetsområde.
  • Har ni involverat fler parter och vill arbeta efter leadermetoden?
  • Är er idé en prioriterad åtgärd? Läs mer om våra insatsområden.
Vi vill veta mer!

Klokt, samla ihop ett antal aktörer så kommer vi ut och informerar, eller ring och fråga 070-7256269

Sekretess och offentliga handlingar

Leader Sörmlandskusten är en organisation som handlägger Jordbruksverkets handlingar, dessa är offentliga handlingar. Sekretessbelagt är arbetsmaterial, affärshemligheter och rikets säkerhet. En idéskiss är därmed sekretessbelagd. Personer som handlägger eller beslutar om projekt har tystnadsplikt.