Gör Ansökan

Börja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret.

Du söker stödet i två steg. Först skickar du in en idéskiss till oss på leaderkontoret så vi kan pröva om projektidén håller för våra urvalskriterier.

Får du klartecken från oss görs ansökan i steg 2 i Jordbruksverkets e-tjänst: Stöd för projekt och samarbeten inom lokalt ledd utveckling

I ansökan ska du bland annat svara på frågor om

  • vilka mål och resultat som projektet ska uppnå
  • vilka aktiviteter du ska genomföra och vilka utgifter du kommer att ha i samband med aktiviteterna.
Du som fyller i ansökan kommer att behöva söka en fullmakt.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig. Enskilda näringsidkare kan logga in direkt om avsikten är att söka ett projektstöd till företag

Läs mer om fullmakt

Tips: Oftast är det föreningar som söker stöd, därför är det bra att ni förankrar er idé genom att fatta ett styrelsebeslut över era avsikter att söka projektstöd. Det är firmatecknare för föreningen som godkänner att ni får företräda föreningen.