Strategi 2023-2027

Leader Sörmlandskustens strategi har blivit prioriterad att bilda leaderområden inom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2023–2027

Strategin ska bidra till utveckling av den lokala landsbygden genom leadermetoden under perioden 2023–2027 för kommunerna Salem, Södertälje, Botkyrka, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

- Vi har fått besked om en preliminär budget som motsvarar ungefär  samma omfattning som nuvarande period och eftersom vi valt att fortsätta med vår befintliga organisation uppfattar vi att vårt startbesked kan komma redan efter årsskiftet.

Läs gärna en kortfattad sammanfattning av vår strategi nedan.


Sörmlandskusten 2030


VISION: Sörmlandskusten är ett innovativt hållbart område som är attraktivt att uppleva, bo och verka i.

Leader Sörmlandskusten

Medfinansieras av Europeiska unionen

Finansiering

Sörmlandskusten – en smartare kust i samverkan

SLOGAN
Föreningen Leader Sörmlandskusten omfattar 86 539 personer på landsbygderna i Botkyrka, Salem och Södertälje i Stockholms län samt Trosa, Nyköping och Oxelösund i Södermanlands län. Sörmlandskusten har en lättillgänglig vacker natur på land och hav och våra landsbygder är storstadsnära med engagerade invånare.

Insatsområden

Image
tre cirkusartister står på varandras axlar
Image
Image

Smarta Landsbygder

Lokala metoder, strategier och lösningar i samverkan

Levande Landsbygder

Meningsfull fritid, kultur och gemenskap

Företagsutveckling

Innovativa lösningar för företagsutveckling på landsbygden

Lokal mat

Innovativa lösningar för lokal mat

Medverkande kommuner

Oxelösunds kommun

Kontakta Anders Magnusson 072 519 50 34 anders.magnusson@oxelosund.se

Trosa kommun

Kontakta: Gunilla Persson 073-622 01 60 my.trosa@outlook.com

Nyköpings kommun

Kontakta Berit Christoffersson 073-426 86 40 berit.christoffersson@nykoping.se

Salems kommun

Kontakta Raili Nilsson 070-252 72 80 raili.nilsson@salem.se

Botkyrka kommun

Kontakta: Dennis Latifi 0708-89 19 88 dennis.latifi@botkyrka.se

Södertälje kommun

Kontakta Johan Schönbeck 076-695 04 89 johan.schonbeck@sodertalje.se

Våra 3 mål

Smarta Landsbygder

Image

Innovativt landsbygdsföretagande

Image

Utveckling av lokal mat

Image
Smarta landsbygder för att underlätta att leva och verka lokalt
Utvecklat innovativt landsbygdsföretagande i samverkan
Stärkta förutsättningar för och utveckling av lokal mat