Bostäder i Valinge skola

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar till att bygga hyreslägenheter på landsbygden

Målet med projektet är att ta fram byggklara ritningar för 3-4 lägenheter där en gemensam mötesplats är inkluderad samt inhämta och sprida kunskap och erfarenheter från liknande projekt.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, möten och workshop samt konsultkostnader för utredningar.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektering bostäder i Valinge skola är ett tydligt exempel för hur det kan starta ett byggprojekt på landsbygden med nya bostäder. Gamla skolor är en ofta förekommande fastighetstyp på landsbygden som skulle kunna konverteras till flerfamiljshus i högre grad. Behovet av fler hyresbostäder i Nyköpings kommun är stort och det finns en efterfrågan på mindre bostäder på landsbygden av både unga och gamla personer. En projekteringsplan för 3-4 nya lägenheter och en samlingslokal utifrån en gammal skola kan inspirera fler att utveckla och bygga bostäder på landsbygden. Projektet bidrar också till företagets möjlighet att öka lönsamheten på sin skogs-och jordbruksfastighet.  

Fastställt stödbelopp: 352 750 kr
Varav projektstöd: 200 000 kr
Varav privat medfinansiering: 152 750 kr
Stödandel med motivering:  57 % Projektstöd till företag, erfarenhet och lärdomar kan spridas till fler därav en högre andel stöd.