Förstudie 4H gård Nyköping

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar till att skapa en ny fritidsaktivitet och besöksmål i Nyköping

Målet med projektet är att definiera intresse och förutsättningar till en 4H gård i Nyköping. Projektet ska kartlägga intressenter och platser samt ge förslag på aktiviteter en 4H gård kan erbjuda.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, studiebesök, köpt tjänst av fritidsaktiviteter och inspirationsseminarier.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet bidrar till att ta framunderlagtill ett nytt besöksmål, fritids- eller mötesplats för både barn och gamla. I Nyköping finns flera tänkbara platser och aktörer som skulle kunna utgöra en lärandemiljö och rekreation bland djur och natur. Det finns ett också ett stort behov av en öppen anläggning året om dit barn och ungdomar kan få möta djur och natur under ordnade former.

Fastställt stödbelopp: kr 357 227 kr
Varav projektstöd Landsbygdsfonden: 256 599 kr
Varav LAG-pott: 100 628 kr (28,17%)

Stödandel med motivering:  100 % stöd. Stödet ger nytta till flera.