Vrenaklippet

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla nya funktioner och tjänster för offentlig och kommersiell service.

Målet med projektet är en anpassad entré för varuintag och utlämningsplats för digital handel. Projektet ska också utforska möjligheter till nya servicefunktioner och undersöka hur fler producenter kan samverka kring försäljning, inköp och distribution.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, om- och tillbyggnad av utlämningsplats, köpta tjänster för analyser och marknadsföring.

LAGs beslut om prioritering med motivering: Vrenaklippet är ett intressant grepp att förena en liten lokal lanthandels fördelar med närhet, fysisk kontakt, service och ombudstjänster med vårt nya konsumtionsmönster av e-handel och digitala tjänster. Digital lanthandel är en form som vuxit i vår kommun framförallt på de orter som inte har en butik. Faller modellen väl ut kan den appliceras på fler liknande handlare på landsbygden. LAG ser också positivt till att sökande vill utveckla butiken med fler lokala producenter och nya transportlösningar i samverkan med andra företag.

Fastställt stödbelopp: 660 522 kr
Varav projektstöd: 660 522 kr
LAG-pott: 0 kr
Stödandel med motivering:  100 % Projektstöd. Stödet avser att förbättra service och tillgänglighet till de boende. Insatsen ökar förutsättningar för handlaren att upprätta och underhålla Servicepunkten.