Cykelkultur i Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att utveckla en servicepunkt med flera olika tjänster och hitta nya samverkansformer som gynnar Järnas utveckling.

Målet med projektet är att etablera en servicepunkt med cykelverkstad/uthyrning

Aktiviteterna i projekt är projektledning och administration, investering i el-cyklar, tillbehör och verktyg samt marknadsföring.

Fastställt stödbelopp: 683 178 kr
Varav projektstöd: 424 229 kr
Varav LAG-pott: 208 949 kr
Varav privat finansiering:  50 000 kr

LAG,s motivering: Cykelkultur Järna ek. förening visar ett innovativt sätt att utveckla en typ av servicepunkt nära en pendlarstation till Stockholm. Ett ”Cykelkök” kan attrahera en bred grupp människor och kan vara navet för flera olika servicefunktioner. Järna som ort har ett tillräckligt invånarantal som kan skapa kundunderlag och en attraktiv tätortsnära landsbygd som kan byggas ut med nya bostäder till invånarna som vill främja alternativa miljömässiga transportlösningar till kollektivtrafik. ”Cykelkök” är smart, roligt och inkluderande. Projektet kan på sikt bidra till flera nya arbetstillfällen och alternativa sysselsättningar för boende samt en motor för ökad cykelturism.