Kick Start Nära mat

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Nära Mat är ett projekt som ska elda på och inspirera personer och företag att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt!

I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar:

Hur kan vi skapa mervärden och utveckla de areella näringarna?
Hur kan vi bidra till att nya arbetstillfällen skapas eller att arbetstillfällen bibehålls?
Hur kan vi bidra till att nya produkter/tjänster, baserade på lokala råvaror utvecklas?
Hur kan vi bidra till att produkter kan KRAV-certifiera, säljas på lokal marknad eller erhålla annan märkning som visar på lokalt eller ekologiskt producerad mat?
Hur kan vi bidra till att det skapas nya företagsnätverk/kluster för informationsspridning/kunskapsöverföring?
Hur kan vi bidra till att det utvecklas innovativa upphandlingsmetoder i samverkan med de offentliga köken?

Info om projektet:

Stödet avser: Arvodering till processledning, extern konsultation för kvalificerade kostnadsberäkningar, förtäring i samband av extern representation, lokalkostnader, reseersättning mil efter schablon och/eller gemensam buss samt enkätverktyg.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att elda på och inspirera personer och företag att skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen.

Projektet består i mobiliseringsmöten, processledning och utrymme på vår webbplats.

Fastställt stödbelopp: 200 000 kr
Varav projektstöd: 144 000 kr
Varav LAG-pott: 66 000 kr             :