Leva och bo på landsbygden

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att marknadsföra goda exempel på leaderprojekt som bidrar till ökad service och attraktion för att leva och bo på landsbygden.

Målet med projektet är en publikation om 28 sidor med digitala filmer samt en visningsresa av goda projektexempel.

Aktiviteterna i projekt är projektledning, konsultkostnader för produktion av publikation och filmer samt studieresa.  

LAG,s motivering: Projektet bidrar till att marknadsföra goda exempel på projekt som bidrar till ökad service och attraktion för att leva och bo på landsbygden. Det finns ett behov av att ta fram förklarande modeller för vad som bidrar till en robust och holistisk framtid av landsbygden. En publikation med kompletterande filmer gör det enklare för fler att dela kunskap och erfarenheter.

Fastställt stödbelopp: 586 355 kr
Varav projektstöd: 392 858 kr
Varav LAG-pott: 193 497 kr