Mångfald i boendet på Vackstanäs

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt ferieboende för barnfamiljer med utländsk härkomst på landsbygden.

Målet med projektet är att:

  • kartlägga behov och finansieringsform för uthyrningsprinciper
  • Marknadsföring- och aktivitetsplan
  • Aktiviteter för barnfamiljer med utländsk härkomst.

Projektet består i projektledning och administration.

LAG:s motivering:

Projektet bidrar till att ett stort antal nyanlända barnfamiljer kan få en erfarenhet av svensk landsbygd med bad, sport och kunskaper om det nya landet. Vackstanäsgymnasiet har enastående förutsättningar att både bidra till social inkludering i Södertälje kommun och utveckla nya tjänster inom inkvartering och boende på landsbygden. Stiftelsen visar ett brett och innovativt grepp att arbeta med en helhetssyn både kring hållbarhetsfrågor och affärsutveckling. Det är ett nytänkande och förutsättningsskapande projekt som fler liknande anläggningar kan hämta inspiration ifrån.

Finansiering:

Projektstöd: 197 883 kr
LAG-pott: 97 465 kr
Totalt: 295 348 kr

Läs slutrapport