Järna Vildmark

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja diversifiering, skapande samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen.

Målet med projektet är att bygga en 5-kampsarena i samverkan närliggande föreningar.

Aktiviteterna i projekt är egen arbetsinsats för att i ordningställa bastuflotte, jaktstig för 3D bågskytte, grillplatser, badplats och brygga.

LAG:s motivering

Järna Vildmark kan bidra till både nya arbetstillfällen, produkter, tjänster och skapa mervärden och samverkansformer för flera idrottsföreningar. Anläggningen ligger i tätortsnära landsbygd varför ett stort antal personer kan nyttja en ny fritidsanläggning nära sjö och skog.

Irene Lundblad med kompanjoner har visat en trovärdig affärsidé med realistiska insatser vilket visar att de har kompetens och förmåga att starta ett nytt aktiebolag. Flera föreningar har intygat att deras investering kan bredda deras utbud av aktiviteter i samverkan med Järna Vildmark.

Projektstöd till företag: 59 268 kr

Privat finansiering: 88 902 kr

Totalt: 148 170 kr

Läs mer

Läs slutrapport