Ersboda 4H gård

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål


Syftet med investeringen är att öka antalet dagbesökare på och kring Ersboda torp samt att skapa ett nytt besöksmål för kultur, rekreation och friluftsaktivitet.

Målet med projektet är en fullt etablerad 4H-gård med helårsanställd personal anpassad för minst 1300 barn och ungdomar. En åretruntöppen anläggning för friluftsliv och utflyktsmål samt minst 2 nya föreningsledda aktiviteter för allmänheten runt Ersboda.

Investeringen består i projekteringskostnader, renovering och anpassning av ladugård för modern djurhållning, uppförande av stängsel och vindskydd för betesdjur, väganslutning och parkeringsanläggning med tillhörande skyltning, dusch och toalettbod inklusive personalrum. Etablering av 4H verksamhet så som installering av djur och utrustning. Samarbetsaktiviteter med föreningsliv samt invigning och marknadsföring av 4H gården

LAG:s motivering
Torpet Ersboda i Salems kommun lämpar sig mycket väl för en utveckling mot natur- och fritidsverksamhet samt upplevelsen av området. En 4H gård bidrar till en levande mötesplats och levande kulturmiljö som förstärker områdets kulturhistoriska och naturmiljömässiga värden. Projektet har en stor folkbildande och allmännyttig betydelse och kan förstärka området som destination, öka antal turister och skapa nya sektoriella samverkansformer. LAG ser också positivt till att Salems första leader-projekt kan bli ett flaggskepp och inspiration för fler utvecklingsprojekt genom leadermetoden

Finansiering:

Projektstöd: 2 991 242kr

Salems kommun: 2 991 242 kr

Totalt: 5 982 484 kr

Läs mer