Ett robustare företag för landsbygdsbostäder

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar till att bygga hyreslägenheter på landsbygden

Målet med projektet är att ta fram byggklara ritningar och en broschyr för 12 lägenheter.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, konsultkostnader för utredningar och marknadsföring.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Pilotprojektet hyreslägenheter på Stavsjögården var i sig ett nytänkande när det gäller att bygga hyreslägenheter på landsbygden. Ett robustare företag för landsbygdsbostäder är ett uppföljningsprojekt som ska konsolidera pilotprojektet till ett långvarigt hållbart initiativ. Ett projektstöd till företaget KUAB kan öka förutsättningarna till att skapa lönsamhet och nya arbetstillfällen på landsbygden och inte minst inspirera fler att påskynda nyproduktion av bostäder

Fastställt stödbelopp: 400 000 kr
Varav projektstöd: 200 000 kr
Varav privat medfinansiering: 200 000 kr
Stödandel med motivering:  50 % Projektstöd till företag, effekter och lärdomar kan spridas till fler orter på landsbygden.

Läs mer om Kiladalens utveckling AB (svb)