Storskalig ekologisk grönsaksodling

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att etablera en storskalig ekologisk odling av frilandsgrönsaker

Målet med projektet är att ta fram nödvändiga handlingar och utrusningar för att starta en ekologisk grönsaksodling.

Aktiviteterna i projektet är projektledning (eget arbete) och köpta investeringar av odlingsrelaterad utrusning

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Södertälje Kommun antog i juni 2018 en odlingsstrategi med högt uppsatta mål att främja yrkesmässig trädgårdsodling på kommunens mark. Längs Enhörnaleden i Lina Naturreservat finns en av de platser som lämpar sig för trädgårdsodling.

Att starta ett trädgårdsodlingsföretag från grunden kräver stora investeringar och att vissa grundläggande förutsättningar finns på plats, vilket motiverar ett projektstöd till företag. Linus Källander påbörjade en dialog med Södertälje kommun redan under 2018 vilket lett fram till att kommunen skrivit en avsiktsförklaring om att teckna ett långsiktigt arrende på mark som lämpar sig för ekologisk odling. En storskalig grönsaksodling kan bidra till att uppfylla flera delar i den nationella livsmedelsstrategin.

Återtaget av sökande