Charlotte Frisk

Frisk Forest Skogsträdgård

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Charlotte Frisk

Syftet med projektet är att utveckla en ny besöksverksamhet.

Målet med projektet är anpassa ett antal fysiska platser för möten samt ta fram nya paketerbjudanden i samverkan med närliggande aktörer.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, köpta tjänster och varor kopplat till byggnation av fysiska anläggningar.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Leader Sörmlandskusten vill medverka till att vidareutveckla entreprenörskap, företagande och kompetensutveckling. Målsättningen för insatsområde Turism skall vara att skapa en hållbar besöksnäring genom affärsutveckling och genom att utveckla destinationer inom Sörmlandskusten med attraktionskraft. Kombinationer av upplevelser och landsbygd visar ett klart samband mellan ökad turism och inflyttning till landsbygden. Frisk Forest Skogsträdgård kan bli en mötesplats för nya samverkansmöjligheter och paketering av flera tjänster utöver den affärsnytta som tillkommer företaget. Projektet bidrar till att skapa nya eller bibehålla arbetstillfällen inom området turism.


Fastställt stödbelopp: 458 368 kr
Varav projektstöd: 183 347 kr
Varav privat: 275 021 kr
Stödandel med motivering: 40 % Investeringen är specifik för de företag som ingår i projektet.