Odla Vardagsmaten

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte:
Projektets syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring det egna ansvaret för hemberedskap samt stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion i Trosa kommun

Mål:

  • Skapa en samarbetsmodell kring hemberedskap med fokus på hemodling av mat.
  • Dokumentera samarbetsmodellen i en skriftlig metodbok
  • Utforma och genomföra ett antal kurser kring hemodling, beredskap och coachning för allmänheten
  • Producera 8–10 videoavsnitt á 30 minuter i utbildningssyfte.
  • Skapa en demonstrationsodling
  • Marknadsföra projektet genom publika evenemang

Projektets aktiviteter

  • Projektledning, framtagande av informations- och kunskapsmaterial, utbildningsinsatser, informationskampanjer, dokumentation, demonstrationsutrustning, samarbeten, administrering, kommunicering, filmning, coachning, marknadsföring, event och konferenser.

LAGs motivering:

Projektet bidrar till att stärka områdets självförsörjandegrad av mat och ger möjligheter till nya former för kompetensutveckling och samverkan mellan medborgare och kommunen kring småskaliga odlingsprojekt. LAG ser också en stor möjlighet att projektet kan bidra till ett ökat intresse för civilförsvar och krisberedskap och samtidigt skapa förutsättningar att befolkningen själva tar ansvar för en del av sitt livsmedelsbehov. Projektet bidrar till insatsområdet Nära Mat med nya nätverk och kompetensutvecklande aktiviteter till ett stort antal deltagare.

Eventuellt ändringar i ansökan: Nej
Eventuella krav: Nej
Fastställt stödbelopp: 1 825 091 kr 66,1%
Varav projektstöd:  1 207 091 kr

Varav övrig offentligt stöd: 350 000 kr
Varav övrig offentlig resurs: 94 000 kr
Stödandel: 100%

Motivering: Projektet syftar till att gynna fler än enstaka aktörer, en ökad mat- hemberedskap för alla medborgare i Trosa kommun kan vara förutsättningsskapande och främja en bredare allmänhet.