View Post

Odla Vardagsmaten

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte:Projektets syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring det egna ansvaret för hemberedskap samt stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion i Trosa kommun Mål: Skapa en samarbetsmodell kring hemberedskap med fokus på hemodling av mat. Dokumentera samarbetsmodellen i en skriftlig metodbok Utforma och genomföra ett antal kurser kring hemodling, beredskap och coachning för allmänheten Producera 8–10 videoavsnitt á …

View Post

Nyhetsbrev

In Nyhet by Jacqueline

Här kan ni läsa vårt senaste nyhetsbrev september Nyhetsbrev nyhetsbrev juni Nyhetsbrev mars nyhetsbrev Nyhetsbrev december nyhetsbrev

View Post

Projektering Vrenaby

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte/mål/aktiviteter: Projektet syftar till att undersöka förutsättningar till att omvandla fabriksområdet i Vrena från industri till bostäder integrerat med verksamheter och service.  Målet med projektet är att ta fram underlag till en ansökan om planbesked för att omvandla markanvändning på fastigheten Vrenaby 1:26 från industri till bostad, genomföra workshops med ortsbor och företagare i Vrena kring en visionsbild, studiebesök samt …