Scen i gamla Oxelösund

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla ett specifikt besöksmål med en attraktion som lockar fler besökare.

Målet med projektet är uppföra en utomhusscen i Gamla Oxelösund

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster kopplat till byggnation av scen

LAG,s beslut om prioritering med motivering: En levande scen skulle öka attraktionskraften för hela Gamla Oxelösund och kan ses som en del i en långsiktig strategi för att utveckla aktiviteter och tillgängligheten för området och gynna både ortens företag, föreningar (hembygdsföreningarnas sevärdheter med mera) samt boende. En scen som kan användas regelbundet för musik och andra framträdanden, skulle göra det möjligt för krogen att utöka sina öppettider och dra fler besökare. Genom samverkan mellan företaget, som är arrendator av gamla krogen, föreningar och kommunen ska scenen bli öppen för alla.

Fastställt stödbelopp: 120 000 kr
Varav projektstöd: 90 000 kr
Varav ÖOF 30 000 kr

Läs mer

Före