Stolt mat i Sörmland

In Kickstartprojekt by Tomas

Stolt Mat i Sörmland har under det senaste året träffat många personer som på olika sätt är intresserade av att utveckla mjölkproduktion och lokal förädling av mejeriprodukter i Sörmland. Ökad efterfrågan på svenska och lokalproducerade mejeriprodukter hos stora konsumentgrupper, närhet till expansiva Stockholmsmarknaden och därmed möjligheter till ett bättre mjölkpris är några av de tankar som florerat. Det här intresset vill vi ta vara på och utreda vidare.

Hur ser situationen ut i Sörmland och vilka möjliga utvecklingsalternativ finns?
Vad är det som egentligen hindrar utvecklingsmöjligheter för svensk lokalproducerad mjölk?

Målsättningen med förstudien är att visa på ett antal framgångsfaktorer och utmaningar för ett lokalt småskaligt mejeri i Sörmland med tonvikt på organisationsform/ägarskap å ena sidan och driften å andra sidan.

Förhoppningen är att den ska inspirera nya aktörer att realisera tankar om ett lokalt mejeri i Sörmland.

 

Vad har hänt:

18 april möte om köttproduktion/slakt/styckning i Södermanland

Läs inbjudan 170418 Workshop om köttproduktion-slakt

En liten skara samlades hos Jürss mejeri och diskuterade idéer kring hur ett lokalt slakteri kan komma tillstånd. Vi skissar nu på en ansökan till Länsstyrelsens samarbetsåtgärd. Till hösten hoppas vi att ett projekt kan komma igång.

Våren 2018 gjorde vi en studieresa till Värmlandsmejeriet

Studieresa Wermlands Mejeri AB

11-12 maj Holistic Management

Vi vill tacka alla som kom och bidrog till att det här evenemanget, såväl torsdagens föreläsningskväll som fredagens två workshops, blev så lyckade. Det var ert engagemang och er nyfikenhet som gjorde att samtalen, mötena och diskussionerna så givande och så spännande! Vi vill även rikta ett varmt tack till våra samarbetspartners och bidragsgivare – LRF, Ekologiska Lantbrukare, Stolt Mat i Sörmland, Länsstyrelsen, Länsbygderådet/Hela Sverige ska leva, LEADER Sörmlandskusten och Studieförbundet Vuxenskolan – utan er hade evenemanget aldrig ägt rum.

Vi i projektgruppen funderar nu på hur vi kan tillvarata all den kraft och det engagemang som vi upplevde genomsyrade dessa två dagar. Hur går vi vidare? Vad behöver vi? Kanske en workshop i sommar där vi gemensamt försöker göra en plan för betesplanering på sörmländsk naturbetesmark? Erfa-grupper? En fördjupad diskussion om köttkvalitet? Eller varför inte en “köttskola” för alla oss som föder upp djur?

Vi börjar med att skapa en facebookgrupp där alla som vill kan bidra till att föra diskussionen vidare. Vi kallar den “Sörmländskt nätverk för slakt, relationsmat och regenerativt jordbruk – gå med redan nu!
/Charlotte Sommerin

Arbetsgruppen för  Stolt mat i Sörmland har presenterat en projektidé hur man kan stärka köttproducenternas roll för ökad försäljning. Se skiss: Sörmland_slakteri_idéskiss
28 februari träffades ett 15 tal personer från hela Sörmland och diskuterade hur ett fortsatt arbete skulle kunna se ut. Gruppen ser ett behov av att starta tre stråk som verkar för utveckling av; slakteri, mejeri och grönsaker. Parallellt har föreningen Ekologiska lantbrukare föreslagit en workshop om Holistic Management och möjligheten att bättre utnyttja gräs – för uppfödning av djur och för produktion av mjölk och kött av hög kvalitet.

LAG har tagit del av idén och finner den passa bra under projekt Kick Start Nära Mat. LAG har också hjort ett medskick till gruppen att man gärna ser att upptagningsområdet breddas mot Södertälje.