View Post

Bostäder

In Kickstartprojekt by Jacqueline

Vi behöver nya berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder. Vi vill inspirera till tankar och idéer om hur vi i framtiden kan utveckla en ort på landsbygden där den röda tråden är vilka funktioner som stödjer varandra. Både fysiska och sociala strukturer behöver utvecklas – de går hand i hand med varandra. Egen kapacitet i bygden …

View Post

Sörmlandspodden

In Kickstartprojekt by Jacqueline

En podcast om platserna och människorna på den Sörmländska landsbygden Inspirerande och diskuterande podd med fokus på spännande platser och personer i Sörmland. Betydelsefulla ämnen med engagerade och kunniga Sörmlänningar på ca 30 minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med oss ut i vår vackra lustgård. Det är SörmlandsAkademien som producerar Sörmlandspodden. Säsong ett har producerats i samverkan med …

View Post

Utvecklingsbolag

In Kickstartprojekt by Tomas

Vad är ett lokalt utvecklingsbolag? På senare år har aktiebolagslagen (ABL) fått ett tillägg i kapitel 32 § 5 som medger en bolagsform anpassad för lokal finansiering. Att kunna agera på marknadsmässiga villkor utan att gynna privata vinstintressen är ett effektivt sätt att bedriva landsbygdsutveckling. Kiladalens Utveckling AB (svb)har tagit ett mycket innovativt helhetsgrepp på utvecklingen av bygden. De har …

View Post

Fiskegruppen

In Kickstartprojekt by Tomas

Leader kan även stödja lokala insatser för att utveckla kustsamhällen, den lokala fiskerinäringen, vattenbruk eller fisketurism. Under åren 2007-2013 ingick vi ett fiskeområde med stöd från Hav- och Fiskefonden. Nuvarande period, 2014-2022 har vi endast medel från Landsbygdsfonden men, eftersom vår strategis inriktning också återspeglar de behov som vi identifierar från vårt fiskeområde kan vi beakta insatser som är fiskerelaterade. …

View Post

Stolt mat i Sörmland

In Kickstartprojekt by Tomas

Stolt Mat i Sörmland har under det senaste året träffat många personer som på olika sätt är intresserade av att utveckla mjölkproduktion och lokal förädling av mejeriprodukter i Sörmland. Ökad efterfrågan på svenska och lokalproducerade mejeriprodukter hos stora konsumentgrupper, närhet till expansiva Stockholmsmarknaden och därmed möjligheter till ett bättre mjölkpris är några av de tankar som florerat. Det här intresset …