Fiskegruppen

In Kickstartprojekt by Tomas

Leader kan även stödja lokala insatser för att utveckla kustsamhällen, den lokala fiskerinäringen, vattenbruk eller fisketurism.

Under åren 2007-2013 ingick vi ett fiskeområde med stöd från Hav- och Fiskefonden. Nuvarande period, 2014-2022 har vi endast medel från Landsbygdsfonden men, eftersom vår strategis inriktning också återspeglar de behov som vi identifierar från vårt fiskeområde kan vi beakta insatser som är fiskerelaterade.

Ett exempel är att vi bidragit med offentligt stöd till en ansökan om att bygga en landningsplats för fisk i Trosa fiskehamn, där EU-stödet kom från Hav- och fiskefonden. Läs mer

Vi har också via vårt Kick Start-projekt Nära Mat startat ett nätverk som vi kallar ”Fiskegruppen” där vi finansierat flera aktiviteter som studiebesök.

I kommande period vill vi ta tillvara våra erfarenheter och verka för att Sörmlandskusten i högre grad utvecklar kustsamhällen och den lokala fiskerinäringen.

Vill ni veta mer? Kontakta oss

Lästips:
Läs Peter Eklunds presentation: Framtiden är blågrön 

Vattenbrukscentrum läs om störodling

På gång: Bjursätters ladugård utrustas nu med bassänger och teknisk utrustning för fiskodling. Dessa skall sedan kopplas samman med en vertikal växtodling i samma byggnad via ett unikt system av oxiderings
bäddar. På så sätt kommer den näring som tillförts systemet via foder exporteras bort ur systemet via skörd av fiskar och grönsaker så ingen näring eller föroreningar tillförs den yttre miljön, 0-utsläpp.
Projektet skall förutom att producera fisk och grönsaker fungera som demonstrationsanläggning så intresserade kan bygga och driva sina egna produktionsanläggningar.

För mer info kontakta Eva von Heideken 070-594 41 18

Svensk Aquaponik drivs av Björn Oliviusson som är marinbiolog och har mångårig erfarenhet av vattensystem, växt- och fiskodling. Utöver tjänsten på Svenska Aquaponik är Björn doktorand vid KTH. Företaget är en del av ett större nätverk av kunniga aktörer inom vattenbruk och vattenrening som samarbetar över företagsgränser för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ekologiska och hållbara systemlösningar i Sverige.

Besök gärna Svensk Aquaponik

Genomförda projekt i Leader Stockholmsbygd: Aquaponi Roslagen