Grönsaksodling

In Uncategorized by Tomas

På initiativ av Sören Pettersson, agronom och rådgivare i Västerljung, har det under våren och hösten förts ett antal dialogmöten mellan Sörmlandskusten och ideella föreningen Miljö ekologiska föreningen i Södertälje om tänkbara utvecklingsprojekt. Gruppen, som består av ett antal personer från Syrien, har akademisk utbildning inom gröna näringar.

Föreningens verksamhet:

  • Utöka medvetenheten om miljön
  • Knyta kontakter med svenska lantbruks- och jordbrukssamhället
  • Utnyttja kunskapen och kompetensen som finns hos medlemmar med akademisk utbildning inom ämnet.
  • Idéer från Miljö ekologisk förening

Miljö ekologisk förening har uttryckt ett antal idéskisser de vill arbeta vidare med:

  • Svenska fakta ord för jordbruk och lantbruk.
  • Praktikplatser på gårdar.
  • Odlingsmark med tanke på jordbruksstöd från staten eller EU.
  • Växthus för små plantor.
  • Anpassad grönsaksodling lokalt och nya grönsaker eller växter från hemlandet.
  • Import av Awassi lamm som är ”lätta att sköta och deras kött smakar gott”

Två av idéerna visade sig vara tongivande och intressanta att arbeta vidare med. Gruppen har identifierat ett antal frågeställningar som behöver utredas för att kunna realisera en konkret projektplan.

Just nu pågår diskussioner med Södertälje kommun om mark.
Södertälje_projektidé_skiss

För frågor kontakta:
Sören Pettersson soren.pettersson@sorpet.se
Naem Kouj naemkouj@hotmail.com