MTB och cykling

In Uncategorized by Tomas

”Sörmlandskustens MTB & Cykling”

Cykling inom regionen Sörmlandskusten kan utvecklas så att det både gynnar besöksnäringen och oss som bor här!

Under hösten och våren har en förstudie om MTB, landsvägscykling och fritidscykling längs Sörmlandskusten gjorts av Veronica Carlsson.
”Målet är att inom 3 år etablera ”Sörmlandskustens MTB & Cykling” som en populär destination för alla som vill cykla Mountainbike (MTB) och som genom det sammanhållna erbjudandet också väljer att förlänga besöket med landsvägscykling eller fritidscykling”

Den 26 mars kl 15.00 (i samband av Leader Sörmlandskustens årsmöte) kommer Jonas Knutsson att presentera förstudiens resultatet.
Plats: Bergs gård Västerljung

Ansvarig processledare: Veronica Carlsson 073-365 11 68 veronica@iamveronica.se

Motivering: Ett leaderstöd under insatsområde Leva Bo skulle kunna medverka till förbättrad kommersiell och offentlig service för de turister som vill semestra med sin cykel, även utveckling av en gemensam mötesplats/anläggning för de mera specifika grenarna som MTB står för. Leader kan också bidra till att nya nätverk bildas. För att det ska bli ett riktigt attraktivt besöksmål över tiden behöver ett nätverk av intressenter finnas från start bestående av boendeanläggningar, kommunikationer, handlare, markägare, föreningar och service. Förstudien ska därför även betona offentlig och kommersiell service för att uppfylla Sörmlandskustens kriterier.