Utvecklingsbolag

In Kickstartprojekt by Tomas

Vad är ett lokalt utvecklingsbolag?

På senare år har aktiebolagslagen (ABL) fått ett tillägg i kapitel 32 § 5 som medger en bolagsform anpassad för lokal finansiering. Att kunna agera på marknadsmässiga villkor utan att gynna privata vinstintressen är ett effektivt sätt att bedriva landsbygdsutveckling.

Kiladalens Utveckling AB (svb)har tagit ett mycket innovativt helhetsgrepp på utvecklingen av bygden. De har startat Sveriges första digitala lanthandel och är motorn bakom 20 nya hyresbostäder i anslutning till servicepunkten. Helhetssynen och de nya idéerna kring service utmärker arbetet med landsbygdsutveckling i Kiladalen.

Ni som har tankar och idéer om att bilda ett gemensamt bolag eller ser möjligheter i investeringar där den gemensamma nyttan kan kontakta Kiladalens Utvecklingsbolag AB (svb) för studiebesök.

Vi rekommenderar också Coompanion Sörmland eller Coompanion Stockholm

Folder_Checkpoint