Willkommen Deutschland 2.0

In Pågående projekt by Tomas

Det här är ett projekt för kunskapsutbyte mellan två leaderområden i Sörmland och västra Meckelnburg Vorpommern om utveckling av ett specifikt besöksmål. Vi vill jämföra hur lokala initiativ och resurser i samverkan kan bidra till hållbar landsbygdsturism och destinationsutveckling. Projektet ska marknadsföra och understödja ett antal partnerskap för paketering av lokalt anpassade reseanledningar mellan de båda områdena.

Syftet med projektet är att bygga upp relationer för kunskaps-, erfarenhets-, och affärsutbyte med inriktning mot reseanledningar.

Målet med projektet är att stödja 5 tematiska grupper med support i form av processledning, översättningar, kontaktytor, resor och workshops. Projektet ska också marknadsföra gruppernas resultat på en egen hemsida och genom magasinet Utflyktsvägen

Projektet pågår mellan hösten 2018 till hösten 2021.

Vad vill vi åstadkomma med våra 5 grupper?

1. Hållbar turism:
– fler Tyska turister på vår landsbygd som stannar längre, konsumerar mer lokalt och får en högre
upplevelse av Sörmland.
– inspirera nya aktörer att starta småföretag och bidra till arbetstillfällen på landsbygden.
– få fler företag att samverka kring paketlösningar och koncept.
2. Smarta byar:
– säkerställa att mer turistinformation översätts till tyska, fler guider kan tala tyska och att varje liten ort eller
by har proffsig turistinformation.
– att våra mindre orter också ska kunna förmedla en likvärdig service till våra turister på landsbygden.
– uppmuntra fler att aktörer att se möjligheter i att ta emot fler turister.
3. Kultur- och historieföreningar:
– bli bättre på att berätta vår historia och marknadsföra varandra.
– att det genomförs fler lokala traditionsenliga arrangemang som t.ex. midsommar, valborg och nationaldagen
som är anpassade och tillgängliga även för utländska turister.
4. Ungdomar:
– ökat inflytande och kontaktnät
– ökat utbyte av praktikplatser
– fler ungdomar satsar på utbildningar inom besöksnäringen
5. Lokal mat och cirkulär ekonomi:
– fler lokalproducerade produkter
– ökad samverkan mellan producenter och mathantvekare
– öka den kulinariska turismen till vårt område

Vill ni vara med i någon grupp eller veta mera? Kontakta vår projektledare Britta Jakubenko Tel: O73-0872610
Följ oss gärna på FB

Bakgrund till projektet:

Under våren 2018 genomförde vi en förstudie till ett samarbetsprojekt. Projektet skulle undersöka hur Sörmland och Meckelnburg Vorpommern kan skapa en varaktig arbetsform för erfarenhets- och affärsutbyte mellan företagare om besöksnäring på landsbygden.

Vårt besök i Tyskland handlade mycket om att peka på lik- och olikheter samt hitta en samsyn på de gemensamma utmaningar vi står inför som t.ex. när det gäller hållbara bygder, service, lönsamhet för småföretagare, integration och ungas delaktighet.

– ”Vi tror att reseanledningar och destinationsutveckling skulle kunna vara den röda tråden i vårt samarbete, därför att den berör så många delar i ett samhälle”.