Närodlad mat och besöksnäring på Vackstanäs

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Följ odlarna Åsa Waldenström och Simone Grind på Vacksta Odling under ett år. Vi ska med hjälp av de senaste progressiva småskaliga odlingsteknikerna producera grönsaker direkt till Vackstanäsgymnasiets kök. Gilla vår sida och följ med i vårt lärande!

Syftet med projektet är att främja lokal matproduktion.

Målet med projektet är att etablera en visningsmodell för småskalig grönsaksproduktion och vild mat från skogen. Öka ungas engagemang för grönsaksodling genom att skapa ferieplatser. Sprida information om projektet genom att ta emot besökare och hämta inspiration från studiebesök.

Projektet består i projektledning, feriearbete, administration, dokumentation, studieresor, konsultkostnader, marknadsföringen och provtagningar.

Fastställt stödbelopp: 1 121 293 kr
Varav projektstöd:  751 266 kr
Varav LAG-pott:  370 027 kr

LAG:s motivering: Vackstanäs har osedvanligt goda förutsättningar för att sprida både kunskap och inspiration till en bred grupp intressenter, framförallt till unga människor som står i begrepp att välja yrkesinriktning men även andra skolor, restauranger och arbetsplatser som skulle kunna börja med egna odlingar. Deras investering av både grönsaksodling och djurstallar visar att de har en trovärdig affärsidé och hög kompetens till att öka den lokala matproduktionen och kunna visa ett nytt exempel på småskaliga odlingar.

Deras odlingsmetodik som bygger upp en jordmån med stor mångfald av organismer, ligger i tiden varför LAG tror detta projekt kommer bli ett flaggskepp som många vill följa.

Läs slutrapport