Ekoladan, en nytänkande mat- och hållbarhetsupplevelse.

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte/mål/aktiviteter:

Syftet med projektet är att sprida information och öka kunskapen om småskalig frukt och grönsaksodling samt nya tekniska lösningar inom uppvärmning

Målet med projektet är att leverera informations- och marknadsföringsmaterial,  informationsstig, utställning och tillfällen för grupper att besöka alternativt delta vid kurser i anslutning av Ekoladan samt genomföra testodling av perenna växter.

Projektet bestod i projektledning, marknadsföring, kursledning, kostnader för plantor och material samt framtagning av informationstavlor. Matkostnader i samband av studiebesök och kurser.

LAG,s motivering:

Intresset för perennodling ökar bland visionära bönder och entusiaster inom småskalig självförsörjning. Nya tekniker för minskad miljöpåverkan är också ett angeläget ämne som LAG satt som ett horisontellt mål.
I detta projekt kommer sökande dela kunskap och sprida information om Ekolandan och dess unika satsningar som på sikt kan väcka intresse till att fler personer startar odlingar eller sprider goda exempel på hållbara lösningar. Ett stort antal personer kommer att kunna applicera lärdomar och knyta nya kontakter för samverkan antingen genom att följa bloggar och nyhetsbrev eller att konkret delta vid kurser, studiebesök och produktutveckling

FB

Läs slutrapport