Gården som mötesplats

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Volontärverksamhet på gården skapade behov av att investera i en ny komplementbyggnad. Stödet avsåg att uppföra ett lofthus med ett utekök samt dokumentera bygget och framväxten runt den både med bild och film.

Finansiering: 500 000 kr varav 300 000 kr i privat finansiering och 200 000 kr i projektstöd.

LAG:s motivering:

Projektet bidrar till att förutsättningarna för att bygga på landsbygden förbättras. LAG anser att själva idén om Loftbod som komplementbyggnad till befintlig fastighet kan vara intressant kunskap för andra att bredda sin redan befintliga verksamhet med. Peter Hagerrot kommer att dokumentera och sprida information till andra aktörer med liknande förutsättningar. Syftet med loftboden är att bygga upp en mötesplats för EVS samarbetet och människor som bor på gården. Huset ska även skapa möjlighet för utökad kursverksamhet och inkvartering av deltagare. Insatsen stärker förutsättningen till att säkerställa arbetstillfällen på gården

Läs mer om projektet

Läs slutrapport