Håcknesta Outdoorcenter

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Bakad potatis inrullad i folie och en kaffepanna över grillkol

Syftet med projektet är att utveckla nya produkter och tjänster inom natur, fiske och friluftsliv på landsbygden.

Målet med projektet är att anpassa och marknadsföra ett område för utomhusaktiviteter.

Aktiviteterna i projektet är projektledning och köpta tjänster till investering av brygga, toalett och sittmöjligheter med grillplats.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet bidrar till att utveckla mat- och upplevelseturism med nya produkter och tjänster. Utomhusfaciliteter ligger i tiden, särskilt med rådande världsläge. Hocknesta Outdoorcenter kan nyttjas av många olika grupper i samhället då det finns en bred ansats till olika samarbeten mellan både företagare och skolor vilket kan skapa fler praktikplatser. Fisketurism är en stor potential för Södermanland vilket kan bidra till fler arbetstillfällen och ökad lönsamhet för företagen. Våra insjöar behöver bli mer tillgängliga och marknadsförda.

Fastställt stödbelopp: 355 156 kr

Varav projektstöd: 172 000 kr

Varav privat medfinansiering: 183 156 krStödandel med motivering: 48,43 % På grund av att utgifterna avser en investering som tillfaller företaget är det projektstöd till företag även om investeringen är till nytta för fler än företaget.
Läs mer om Håcknesta