Blackbox-Kulturnav Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

tre cirkusartister står på varandras axlar

Syftet med projektet är att bredda och utveckla utbudet nya kultur- och fritidsaktiviteter

Målet med projektet är att utrusta lokalen med teknikutrusning för scenframträdande.

Aktiviteterna i projektet är projektledning och köpta tjänster av teknik.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: En uppgradering av möteslokalen Gula Villan, kan bidra till fler uthyrningar av lokalen vilket kan säkerställa arbetstillfällen för både föreningen och restaurangen. En Blackbox positionerar Gula Villan vilket kan marknadsföra området som kan bli en plats på kartan för cirkusartister och andra scenkonstnärer.

Fastställt stödbelopp: 298 000 kr
Varav projektstöd: 200 000 kr
Varav privat medfinansiering: 98 000 kr
Stödandel med motivering:  67 % På grund av att utgifterna avser en investering som tillfaller föreningen är det projektstöd till företag även om investeringen är till nytta för fler än föreningen.

Läs mer om Gula villan