Bondens Nära

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att öka lönsamheten för producenter av lokalproducerad mat och öka kunskapen om dess marknad.

Målet med projektet är 11 seminarieträffar, marknadsföring och en metodbeskrivning av Bondens Nära.

Aktiviteterna i projekt är projektledning, seminarier och marknadsföring.

LAG,s Motivering

Bondens Nära är ett bra exempel på hur ett antal producenter förenats kring en märkning och försäljning av mat och grönsaker lokalt. Deras initiativ att ta ett steg mot ökad förståelse och kunskap om kunders köpvanor och nya grepp för att öka försäljningen bidrar till flera viktiga mål i Leader Sörmlandskustens strategi. LAG ser speciellt positivt till att sökande har involverat en annan gruppering i Järna som arbetar för samma mål. Det koncept som Bondens Nära står för kan vara en värdefull kunskap för andra producenter i vårt område.

Fastställt stödbelopp: 173 614 kr
Varav projektstöd: 116 321 kr
Varav övrig offentligt stöd: 57 293 kr