Oxelösunds järnvägsmuseum

In Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att etablera ett attraktivt besöksmål och aktivitet för att få fler turister till området samt utveckla en mötesplats för kommunens invånare.

Målet med projektet är att färdigställa ett museum med anpassad utemiljö, bygga en fordonshall samt bygga ett internt spår för hantering av tågen.

Aktiviteterna i projekt är projektledning, risk- och säkerhetsanalyser, montering av fordonshall, installation av tågväxel och byggnationer i visningslokalen.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: De gamla lokstallarna i Oxelösundskommun lämpar sig mycket väl för en utveckling mot en museal anläggning med levande kulturmiljö som samtidigt kan bli en mötesplats för invånarna i kommunen. FSVJ är den enda föreningen i regionen som idag kan trafikera det allmänna normalspåriga järnvägsnätet med nostalgiska järnvägsfordon och på så sätt binda ihop orter, verksamheter och aktiviteter på flera platser i regionen. Om föreningen kan överta spår 1 av trafikverket och bygga en växel för internt bruk skulle det öka föreningens förutsättningar till att bedriva persontrafik. Ett Järnvägsmuseum kan komplettera övriga Oxelösunds museer och utgöra en del av besökspaletten som regionen kan erbjuda och därmed öka antalet besökare.

Fastställt stödbelopp: 2 762 193 kr
Varav projektstöd: 1 785 550 kr
Varav övrig offentligt stöd:
879 450 kr
Varav privat finansiering
97 193