Nycklar till framtiden 2.0 Vi låser upp Sveriges landsbygd

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att ta fram och dokumentera en ny modell inom kommunal service och landsbygdsutveckling

Målet med projektet är att identifiera och kartlägga ett antal lämpliga områden för ett partnerskap med en lokal utförare och en kommun om samhällsservice. Slutresultatet ska även innehålla en handledning där erfarenheter och resultat redovisats.

Aktiviteterna i projekt är projektledning, möten och marknadsföring

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Dagens Sverige är ett samhälle i förändring där gränssnitten förändras. Flera drivkrafter pekar på den ökande utmaningen för kommuner att utföra sin roll på ett traditionellt sätt och att skattefinansierad kommunal verksamhet får allt sämre räckvidd. Kommuner som vill ligga i framkant när det gäller att leverera sina tjänster till alla medborgare både i tätorten och på landsbygden behöver söka nya arbetsformer. En lösning är att gränssnittet mellan kommunala och lokala utförare utvärderas och att nya strukturer av olika allmänna och privata samhällsorgan prövas. Kommunbygderådet i Nyköping har under flera år visat på ett mycket omfattande samarbete med kommunen inte minst gällande den senaste lokala serviceplanen. Samtliga orter har varit delaktiga och det finns ett stort engagemang för att hitta nya lösningar. Därför ser LAG att projektet är mycket väl förankrat och att det finns goda förutsättningar till att föreningen kan ta fram realistiska förslag till hur kommunen kan leverera samhällsservice till landsbygden på ett mer kostnadseffektivt sätt som också kan bli till inspiration för andra kommuner.

Fastställt stödbelopp: 500 000
Varav projektstöd: 300 000
Varav övrig offentlig resurs: 100 000
Varav övrig offentlig medfinansiering 100 000

Läs mer