Gymmet i Stigtomta

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att utveckla kommersiell service i anslutning till ortens matbutik samt att öka förutsättningarna till fler möten mellan ortsborna lokalt.

Målet med projektet är att anpassa och utrusta en lokal för gym och möten samt att marknadsföra gymmet.

Aktiviteterna i projekt är iordningställande av lokal, inköp och installation av utrustning, renovering av våtutrymme samt förse lokalens ytterfönster med dekaler.

LAG,s motivering: Gymmet i Stigtomta är ett bra exempel på hur lokala initiativ kan stärka ortens attraktionskraft att bo i. Föreningen visar ett gott exempel på hur alternativa driftsformer av gymmet kan möjliggöra en fortsatt verksamhet och även öppna upp för att bli en social knutpunkt för ortens invånare. Projektet statuerar ett gott exempel som kan vara en inspiration för kommunens övriga orter.

Projektstöd: 199 549 kr
LAG-pott: 98 286 kr
Totalt: 297 835 kr