Dans som integration

In Uncategorized by Jacqueline

Johan Bergvall m.fl. hade en idé om hur man kan öka integrationen av barn och ungdomar i Oxelösunds kommun genom dans. Eftersom att dansen har det universella språket och där talet aldrig blir ett hinder. Under 10 veckor har flera hundra barn tagit chansen att testa dansen.

Intresset är stort och nu jobbar Johan på att försöka få till ett riktigt Leaderprojekt. Kanske kan det bli ett nytt dansforum i Oxelösund.

Projektet bidrog till vårt utpekade mål för informationsinsatser, erfarenhetsutbyten samt nätverksbyggande och mötesplatser.