Läsoteket

In Uncategorized by Jacqueline

Nukulturföreningen i Nyköping hade en idé om hur man kan öka integrationen av barn och ungdomar genom att ha utbyte mellan skolklasser i stan och på landet. 

Kristina Alm fick chansen att testa ett utbyte mellan en invandrartät skola i stan och en liten friskola på landet.

Projektet bidrog till vårt utpekade mål för informationsinsatser, erfarenhetsutbyten samt nätverksbyggande och mötesplatser.