Kick Start Leva Bo

In Slutredovisade projekt by Jacqueline


Kick Start Leva Bo är ett projekt som ska elda på och inspirera personer att utveckla sin bygd. Det kan handla om innovativa servicelösningar, smarta transportlösningar, digitala tjänster, möteslokaler eller nya modeller för bostadsbyggande på landsbygden. Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt!

I listan nedan visar vi exempel på frågeställningar som vi beaktar:

Hur utvecklar vi en servicepunkt?
Hur utvecklar vi en digital lanthandel?
Hur kan vi utveckla digitala tjänster via vårt bredband?
Hur kan vi medverka till förbättrad kommersiell och offentlig service?
Hur kan vi utveckla en möteslokal?
Hur startar man ett utvecklingsbolag?
Hur kan vi förbättra tillgängligheten till natur- och friluftsområden?

Info om projektet:

Stödet avser: Arvodering till processledning, extern konsultation för kvalificerade kostnadsberäkningar, förtäring i samband av extern representation, lokalkostnader, reseersättning mil efter schablon och/eller gemensam buss samt enkätverktyg.

Fastställt stödbelopp: 200 000 kr 
Varav projektstöd: 144 000 kr
Varav LAG-pott: 66 000 kr