Lager och logistik – lösningar för mer lokal mat

In Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att öka förutsättningarna till lokal mat som säljs lokalt.

Målet med projektet är en resurskartläggning och behovsinventering av lager och logistik för försäljning av lokalproducerad mat, en pilotstudie över vilka lokala råvaror/livsmedel som efterfrågas av en landsbygdsskola, en workshop samt en sammanfattande rapport om projektet.

Aktiviteterna i projekt är köpta tjänster av projektledning, redovisningstjänst, lokal och föredragshållare

LAG,s Motivering

Projektet bidrar till att öka förutsättningarna till effektivare transporter för livsmedelsproducenter, förädlare och mathantverkare. Förstudien kan bidra till att andelen av de råvaror som produceras i området kan konsumeras lokalt samt bidrar till nya samverkansformer med offentliga kök för att mer lokal mat ska serveras på skolorna.


Fastställt stödbelopp: 296 405 kr
Varav projektstöd: 176 026 kr
Varav LAG-pott: 68 379 kr

Varav övrig offentlig resurs: 52 000 kr