Multifunktionsled

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism för personer med mindre rörlighet samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning.

Målet med projektet är att etablera en Multifunktionsled på 1 km

Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning och skyltar.

LAGs motivering:

För Bergs gård stärker insatsen möjligheten att bibehålla arbetstillfällen. Multileden i kombination tillbefintliga cykelleder bidrar till att utveckla Bergs gård som en destination för friluftsliv till en bredare publik. LAG ser också Bergs gård som ett bra exempel på hur ett lantbruk kan diversifieras och utnyttja natur och faciliteter till ökad lönsamhet. En multiled som är anpassad för personer med mindre rörlighet bidrar till ökat utbud av friluftsaktiviteter. Bergsgårds samlade erbjudanden av cykelleder, boende och café bidrar till en attraktiv mötesplats.


Fastställt stödbelopp: 500 000
Varav projektstöd: 200 000
Privat finansiering: 300 000
Stödandel med motivering:  40 % Projektet är en investering på privat mark där främsta syftet är att öka lönsamheten för företaget.