Norrbyvallens hundarena

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Västerljungs IF har byggt om en gammal fotbollsgrusplan till en arena för träning av hundar. Stödet avsåg investeringar till stängsel och belysning i ett område för hundträning.

Finansiering: 430 000 kr varav 288 100 kr i projektstöd, 141 900 kr i LAG-pott och 36 348 kr i privat medfinansiering.

Motivering: Norrbyvallens Hundarenan i Västerljung har bidragit till ett nytt besöksmål i Trosa kommun. Investeringen har gett effekter för ökad lönsamhet, breddad verksamhet och ökad sysselsättning för både företagare och föreningar i området. Norrbyvallens Hundarena har också skapat förutsättningarna för att stimulera till idrott, kreativitet och aktiv fritid. Dessutom har Norrbyvallens hundaren dragit till sig besökare utifrån och även gynnat andra intressenter och redan etablerade hundföretag i kommunen.
Läs mer om projektet

Läs slutrapport