Outdoor weekend

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Turistprojekt med flera kommuner

Syftet med projektet/investeringen är att skapa sysselsättning och fler produkter för att öka lönsamheten hos aktörer inom besöksnäringen som är verksamma på landsbygden i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner

Målet med projektet är att bygga upp och genomföra sex evenemang under lågsäsong med tema ”Outdoor Weekend”, kompetensutveckla ett 30-tal företagare samt att ta fram säljande marknadsföringsfilmer till FB-annonsering.

Projektet består i projektledning, marknadsföringsinsatser och kompetensutveckling.

LAG,s motivering: Projektet bidrar till att ett stort antal nya produkter skapas och marknadsförs inom naturturism. LAG ser positivt till idén att utnyttja höst- sport- och påsklov som en möjlighet att öka antal besökare till området. Det kan på sikt öka lönsamheten för ett stort antal företag i tre kommuner och bidra till nya arbetstillfällen. Sökande har tagit ett brett grepp att utveckla områdets unika förutsättningar som t.ex. Sörmlandseden, skärgården och aktiva föreningar.

Fakta:

Projektstöd: 909 500 kr
Nyköpings kommun 215 001 kr
Övrig offentliga resurser:
Trosa och Oxelösunds kommun 347 677 kr
Totalt: 1 472 178 kr

Kontaktperson: Erik Lindhe