Pumptrack

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att förbättrar möjligheten till turism samt att stärka områdets förutsättningar för motion och fritidssysselsättning.

Målet med projektet är att marknadsföra och etablera en 1600 kvm stor pumptrack .

Aktiviteterna i projekt är investeringskostnader för anläggning samt marknadsföring.

LAGs motivering:

MTB förutspås vara den naturturistiska aktivitet som har störst tillväxtpotential i framtiden. Men, det finns en utmaning i att hitta enskilda aktörer som kan bygga och underhålla kvalitetssäkra MTB-stigar. Bergs Gårds MTB-arena har många anhängare. Under de senaste åren har flera ideella föreningar och entusiaster hjälpt till att anlägga stigar och leder. En utmanande ”Pumptrack” är något många kommer ha glädje av, det är en cykelmöjlighet för alla, från nybörjare, barn och ungdomar, till vuxna och tävlingsinriktade cyklister. Inte minst kommer en ”Pumptrack” bli en del av Bergs Gårds MTB-arenas samlade erbjudande och öka företagets möjlighet att bevara ett arbetstillfälle. Därför motiverar LAG ett projektstöd till företag. Ett utökat cykelutbud stärker områdets attraktivitet. Vi behöver fler lockande reseanledningar och inspirerande exempel till hur vi kan dra nytta av vår landsbygd.

Finansiering:

Projektstöd till företag 200 000 kr
Privat finansiering 300 000 kr

Totalt 500 000 kr