Skulpturfestival

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att främja integrationen och öka kunskapen om mångfaldsarbete i Oxelösunds kommun, samt att öka tillgängligheten för flera kulturer till skulpturfestivalen.

Målet med projektet är att etablera ett antal frivilliga faddergrupper till statyerna och översätta information om Skulpturfestivalen till flera språk samt att genomföra en workshop om att arbeta som konstnär.

Aktiviteterna i projekt är projektledning och administration. Konsultkostnad för översättning och anpassning av redaktionellt material till webbportal, workshop och aktiviteter kring fadderskap av skulpturer.

LAG,s motivering: Stjärnholms skulpturfestival 2019 är ett mycket bra tillfälle för Oxelösunds kommun att engagera alla sina medborgare tillsammans oavsett kulturell bakgrund. LAG menar att den förstärkta insatsen till festivalen är en konkret och väl avgränsad aktivitet för att öka integrationen på orten. Stjärnholm skulpturpark får möjlighet att bredda sin verksamhet och skapa en ny kulturverksamhet genom fadderskap. Översättningen av festivalens prospekt till flera språk bidrar till att långt fler invånare utöver Oxelösund får nytta av projektet. Dessutom får personer med utländsk härkomst en möjlighet att lära sig mer om hur det fungerar att arbeta som konstnär i Sverige och få chans till att knyta nya kollegiala vänner/mentorer.

Projektstöd: 341 715 kr
LAG-pott: 170 858 kr
Totalt: 512 573 kr