View Post

Willkommen Deutschland 2.0

In Pågående projekt by Tomas

Det här är ett projekt för kunskapsutbyte mellan två leaderområden i Sörmland och västra Meckelnburg Vorpommern om utveckling av ett specifikt besöksmål. Vi vill jämföra hur lokala initiativ och resurser i samverkan kan bidra till hållbar landsbygdsturism och destinationsutveckling. Projektet ska marknadsföra och understödja ett antal partnerskap för paketering av lokalt anpassade reseanledningar mellan de båda områdena. Syftet med projektet …

View Post

Utvecklingsbolag

In Kickstartprojekt by Tomas

Vad är ett lokalt utvecklingsbolag? På senare år har aktiebolagslagen (ABL) fått ett tillägg i kapitel 32 § 5 som medger en bolagsform anpassad för lokal finansiering. Att kunna agera på marknadsmässiga villkor utan att gynna privata vinstintressen är ett effektivt sätt att bedriva landsbygdsutveckling. Kiladalens Utveckling AB (svb)har tagit ett mycket innovativt helhetsgrepp på utvecklingen av bygden. De har …

View Post

MTB och cykling

In Uncategorized by Tomas

”Sörmlandskustens MTB & Cykling” Cykling inom regionen Sörmlandskusten kan utvecklas så att det både gynnar besöksnäringen och oss som bor här! Under hösten och våren har en förstudie om MTB, landsvägscykling och fritidscykling längs Sörmlandskusten gjorts av Veronica Carlsson. ”Målet är att inom 3 år etablera ”Sörmlandskustens MTB & Cykling” som en populär destination för alla som vill cykla Mountainbike …

View Post

Grönsaksodling

In Uncategorized by Tomas

På initiativ av Sören Pettersson, agronom och rådgivare i Västerljung, har det under våren och hösten förts ett antal dialogmöten mellan Sörmlandskusten och ideella föreningen Miljö ekologiska föreningen i Södertälje om tänkbara utvecklingsprojekt. Gruppen, som består av ett antal personer från Syrien, har akademisk utbildning inom gröna näringar. Föreningens verksamhet: Utöka medvetenheten om miljön Knyta kontakter med svenska lantbruks- och …

View Post

Fiskegruppen

In Kickstartprojekt by Tomas

Leader kan även stödja lokala insatser för att utveckla kustsamhällen, den lokala fiskerinäringen, vattenbruk eller fisketurism. Under åren 2007-2013 ingick vi ett fiskeområde med stöd från Hav- och Fiskefonden. Nuvarande period, 2014-2022 har vi endast medel från Landsbygdsfonden men, eftersom vår strategis inriktning också återspeglar de behov som vi identifierar från vårt fiskeområde kan vi beakta insatser som är fiskerelaterade. …

View Post

Lokalmat köp/sälj via nätet

In Uncategorized by Tomas

Kick Start Nära Mat Vilka önskemål, behov och krav på en digital plattform ställer du, där du som producent kan sälja dina varor och som du konsument kan hitta lokalproducerade varor? Det finns flera framgångsrika modeller Local Food Nodes Reko-ring

View Post

Stolt mat i Sörmland

In Kickstartprojekt by Tomas

Stolt Mat i Sörmland har under det senaste året träffat många personer som på olika sätt är intresserade av att utveckla mjölkproduktion och lokal förädling av mejeriprodukter i Sörmland. Ökad efterfrågan på svenska och lokalproducerade mejeriprodukter hos stora konsumentgrupper, närhet till expansiva Stockholmsmarknaden och därmed möjligheter till ett bättre mjölkpris är några av de tankar som florerat. Det här intresset …